Past Chairs

2022 – Amar Raval
2021 – Jim Thomas
2020 – Paul Yin
2019 – Chi Reece
2018 – Punam Kaji
2017 – Ann Chao Sheu
2016 – Catherine Le
2015 – Ann Chao Sheu
2014 – Bill Richmond
2013 – Alice Liu Cook
2012 – Zeena Angadicheril
2011 – Michele Wong Krause
2010 – Cindy Y. Lin
2009 – Lisa S. Tsai
2008 – Andrea E. Tran
2007 – Patsy Yung
2006 – Wesley Young
2005 – Russell Wong
2004 – Brenda T. Rhoades
2003 – Charlene H. Tsang
2002 – Toni Dinh Nguyen
2001 – Albert Jui Li
2000 – Albert Jui Li
1999 – Michele Karen Wong
1998 – Peter A. Sakai
1997 – Daniel D. Hu
1996 – Daniel D. Hu
1995 – Daniel D. Hu